Recyrkulacja wody

Recyrkulacja wody

W ofercie Kärcher urządzenia do recyrkulacji wody zużytej w procesie mycia wysokociśnieniowego. Dzięki temu spełnione zostaną wymagania odnośnie odprowadzania ścieków oraz zredukowane zużycie wody i środków czyszczących.

Sprawdź podkategorie