Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

symbole utylizacji zużytych baterii

Zużyte baterie

Zużyte baterie zawierają metale ciężkie i inne szkodliwe dla środowiska substancje. Ich wpływ na nasze zdrowie nie jest obojętny, a odzyskanie baterii i ich przetworzenie możliwe jest tylko po ich oddzieleniu od pozostałych odpadów domowych.

Dlatego zużytych baterii oraz sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucać do domowych śmieci. Konsumenci są prawnie zobowiązani do przekazania ich do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki. Możesz też zwrócić zużyte baterie lub sprzęt w naszej siedzibie:

Kärcher Center Kerpol
ul. Struga 31F
70-777 Szczecin

Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do domowych lub komunalnych śmieci.

Symbole pod grafiką kosza na śmieci oznaczają:
Pb: bateria zawiera ołów
Cd: bateria zawiera kadm
Hg: bateria zawiera rtęć

 

Karcher Home and Garden Service

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych uprawnieni są do nieodpłatnego odbioru przez Kärcher Center Kerpol zużytego sprzętu pochodzącego z ich gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (np. odbiór zużytej myjki w przypadku dostawy nowej myjki).

2. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych następuje w miejscu sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, lub w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

3. Miejsca sprzedaży o powierzchni co najmniej 400 m² przyjmują nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu, pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów oddawanego sprzętu nie przekracza 25 cm.

4. Miejsca sprzedaży o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m² nie przyjmują niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia go do obrotu.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Szczecina znajdziesz na stronie ekoporty.szczecin.pl.