• Odpieniacz FoamStop Citrus 125ml

Odpieniacz w płynie o zapachu cytrusowym. Szybko i skutecznie likwiduje pianę w zbiorniku. Opakowanie o pojemności 125 ml.

Właściwości

 • Przyjemny, świeży zapach.
 • Zapach wolny od alergenów

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania

 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zastosowania

 • Odpieniacz do odkurzaczy z filtrem wodnym i odkurzaczy parowych

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby obejrzeć

Odpieniacz FoamStop Citrus 125ml

 • Producent: Kärcher
 • Kod produktu: 6.295-874.0
 • Dostępność: W magazynie
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do nas!
+48 91 4643640

Produkty powiązane