Akcja dopłat do walki z ASF

akcja dopłat do walki z ASF

 

Akcja dopłat do walki z ASF – kogo dotyczy?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych

 

Wnioski – gdzie składać i co dołączyć?

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku i instrukcja do wniosku dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

1) faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,

2) oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

3) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy deminimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, októrych mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4) pomocny też będzie dokument „deklaracja użyteczności” dla urządzeń Kärcher, do pobrania na końcu strony

 

Technologie Kärcher

W ramach akcji dopłat firma Kärcher ma przyjemność poinformować, że urządzenia wysokociśnieniowe serii Kärcher Professional:

  • modele z podgrzewaniem wody (symbol HDS)
  • modele bez podgrzewania wody (symbol HD)

przy użyciu odpowiednich środków czyszczących, mogą stanowić element skutecznej i wydajnej technologii dezynfekcji.

Urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher typu HDS i HD oraz ich specjalistyczne wyposażenie dodatkowe Kärcher, tj. lance pianowe, lance przedłużające, dysze, inżektory zewnętrzne etc. mogą być efektywnie wykorzystywane, przy odpowiednich założeniach, do prac dezynfekcyjnych w chlewach, oborach, kurnikach i do środków transportu zarówno żywych zwierząt, paszy jak i zaopatrzenia.

Zestawy do dezynfekcji powinny obejmować przede wszystkim urządzenie myjące wysokociśnieniowe, dzięki któremu można zaaplikować środek dezynfekujący. Pożądanymi dodatkami będą m.in. dysza rotacyjna, pianownicę i inne tego typu wyposażenie, które wspomoże i przyspieszy podstawowe prace czyszczące.

Zestawy można kształtować dowolnie w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

 

Przykładowe zestawy technologii dezynfekcji Kärcher

W ramach akcji firma Kärcher przygotowała pięć przykładowych zestawów technologii dezynfekcji opartej na urządzeniach wysokociśnieniowych, wyposażeniu i środku do dezynfekcji:

 

Zestaw 1

Zestaw do dezynfekcji nr 1

HDS 13/20–4 S

W zestawie:
- dysza rotacyjna
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji RM 735

Zestaw 2

Zestaw do dezynfekcji nr 2

HDS 10/20–4 M

W zestawie:
- dysza rotacyjna
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji RM 735

 

Zestaw 3

Zestaw do dezynfekcji nr 3

HD 13/18–4 S Plus

W zestawie:
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji

Zestaw 4

Zestaw do dezynfekcji nr 4

HD 10/23–4 S Plus

W zestawie:
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji

 

Zestaw 5

Zestaw do dezynfekcji nr 5

HD 7/17 M Plus

W zestawie:
- lanca pianowa
- środek do dezynfekcji RM 735