30 miesięcy gwarancji na 30 lat Karcher w Polsce

30 miesięcy gwarancji na 30 lat

Weź udział w akcji i zyskaj dodatkowe 30 miesięcy gwarancji!

Krok 1

Dokonaj zakupu produktu objętego promocją w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023. Urządzenia biorące udział w promocji znajdziesz poniżej.

Krok 2

Zachowaj kopię paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup produktu objętego promocją.

Krok 3

Dokonaj okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez Centralny Warsztat Naprawczy Kärcher lub Autoryzowany Warsztat Naprawczy Kärcher w terminach oraz wedle wytycznych wskazanych w instrukcji obsługi i książce przeglądów urządzenia przez cały okres obowiązywania gwarancji (54 miesiące).

Dodatkowa gwarancja udzielana jest na okres 30 (trzydziestu) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej, 2-letniej, gwarancji Kärcher. Więcej szczegółów znajdziesz w REGULAMINIE.

Urządzenia biorące udział w akcji